Artwork

Sofia Loren 2,000 euro
60×60 cm
Price: 1,000 euro
The Voyeur 2,000 euro
Brigitte Bardot
3,000 euro
Audrey Hepburn 3,000 euro
Marilyn Monroe
3,000 euro
X3
600 euro
Madona
400 euro
Let me see your face II
700 euro
Prisoner
2,000 euro

 

African Girl
600 euro
Diana Ross 4,000 euro
Let me see your face 500 euro
African girls- 1,500 euro
Marina
2,000 euro
Marilyn Monroe
3,000 euro