Artwork

The Voyeur 3,000 euro
Brigitte Bardot
4,000 euro
Audrey Hepburn 5,000 euro
Marilyn Monroe
4,000 euro
X3
1000 euro
Madona
800 euro
Let me see your face II
1000 euro
Prisoner
2,000 euro
Sofia Loren 2,000 euro
60×60 cm
Price: 2,000 euro
African Girl
800 euro
Diana Ross 4,000 euro
Let me see your face 1000 euro
African girls- 2,500 euro
Marina
2,000 euro
Marilyn Monroe
3,000 euro